Ciekawe pojęcia kredytowe.

Kredyt bankowy i zasady jego działania.

kredyt bankowy jest umową jaka zawsze zawierana jest w formie pisemnej pomiędzy dwiema stronami. Z jednej mamy kredytodawcę jakim jest bank zaś z drugiej kredytobiorcę. Bank jako kredytodawca zobowiązuje się udostępnić określoną w umowie sumę pieniędzy na określony czas, zaś osoba kredytobiorcy zobowiązuje się skorzystać z kredytu w sposób jaki został wskazany w umowie kredytowej. Zobowiązuje się również, że zwróci cała pożyczoną kwotę w odpowiednim czasie łącznie z naliczonymi do tego odsetkami. Kredyt jest pewnego rodzaju stosunkiem zobowiązaniowym, który cechuje celowość, zwrotność i odpłatność.

Kredyt konsumpcyjny i jego zabezpieczenia.

Kredytem konsumpcyjny jest kredytem bankowym jaki udziela się na określony cel danej osoby, a samą spłatę takiego kredytu ustala się z bankiem w sposób indywidualny. Zabezpieczeniem takiego kredytu są najczęściej dochody jakie osiąga kredytobiorca. Zabezpieczeniem może być również poręczenie innej osoby. Sama wysokość kredytu uzależniona jest od możliwości kredytobiorcy odnośnie spłaty takiego kredytu. Najczęściej tego typu kredyty brane są przez konieczność jaka nas do tego zmusiła. Najczęściej jest to potrzeba pozyskania szybkiego dostępu do większej sumy pieniędzy jakiej nie mamy. Może być to kupno jakiegoś sprzętu do mieszkania, czy też wykonanie większego remontu.

Pojęcie prowizji i pieniądza elektrycznego.

Prowizja to kolejne z pojęć, jakie towarzyszy udzielaniu kredytów. jest to jednorazowa opłata, jaką nalicza sie od kwoty udzielonego kredytu i stanowi ona pewien odsetek od tej kwoty. Prowizja płacona jest przez kredytobiorcę zanim uzyska kredyt i nie dolicza jej się obecnie do raty kredytu. Wszystkie kredyty objęte są prawem bankowym. Prawo bankowe jest zespołem norm prawnych, które regulują zarówno powstanie, jak i funkcjonowanie oraz likwidowanie instytucji bankowych. Każdy bank działa na zasadach jakie określa prawo bankowe. Prawo bankowe reguluje również zasady dotyczące funkcjonowania nadzoru bankowego. Obecnie wiele słyszy się o pieniądzach elektrycznych. Większa część transakcji zostaje wykonana właśnie za jego pomocą. A czym tak właściwie jest pieniądz elektryczny? Jest to elektroniczny zasób pieniędzy jaki działa w urządzeniu technicznym. Takim urządzeniem są między innymi karty, za których pomocą można dokonywać płatności.

Pojęcie kredytu społecznego.

Jednym z kredytów jakie mamy obecnie na rynku jest kredyt społeczny. Jest to kredyt, w którym ma dojść do tego, aby emisja pieniądza nie była uzależniona od banku. Ma być ona zależna od każdego podmiotu jaki zobowiązał się, że wykona coś użytecznego na cel społeczny. Tutaj emisja pieniądza jest uzależniona od zwykłej osoby chociażby od zwykłego robotnika, czy też przedsiębiorcy. Kredyt społeczny jest pewnego rodzaju alternatywą do kreacji pieniądza przez banki. Można nawet powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju system.

Wróć do listy artykułów