Czy spłata kredytu hipotecznego przed terminem jest opłacalna?

Nadpłata kredytu hipotecznego, czyli szybsze uregulowanie zobowiązania to w niektórych przypadkach bardzo opłacalna reguła. Każdy kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki mieszkaniowej w całości lub części. Do czego prowadzi nadpłata kredytu hipotecznego?

Dodatkowe opłaty przy nadpłacie kredytu hipotecznego

Prawo mówi jasno, że banki detaliczne nie mogą pobierać dodatkowych opłat, jeżeli kredytobiorca spłaca zobowiązanie minimum trzy lata. Po tym okresie zamknięcie zobowiązania charakteryzuje się zerowymi kosztami po stronie klienta. Wcześniej to bank ustalał indywidualne zasady zamknięcia umowy z reguły mocno niekorzystne ekonomicznie. Drobne opłaty ponosi kredytobiorca, który postanowi zlikwidować kredyt hipoteczny w okresie krótszym niż 3 lata od podpisania umowy. Chodzi tu najczęściej o kredytobiorców-inwestorów spekulujących nieruchomościami na rynku. Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym taka opłata nigdy nie przekroczy 3% wartości kredytu hipotecznego. Według najnowszych danych z banków detalicznych najpopularniejsze placówki całkowicie wycofały się z pomysłu płacenia za szybsze rozwiązanie umowy. To zdecydowanie zwiększa konkurencyjność krótkoterminowych inwestycji w lokale.

Inwestycja w kredyt hipoteczny

Nadpłata kredytu hipotecznego w okresie niskich stóp procentowych to szansa na wygenerowanie dużych oszczędności przed zmianami polityki monetarnej. Dzięki temu kredytobiorca chroni się przed cyklicznymi wahaniami cyklu koniunkturalnego. Bank przy nadpłacie kredytu hipotecznego zwraca również prowizję (procentowo do okresu) i częściowe koszty ubezpieczenia. Im wcześniej uregulujesz umowę, tym więcej odzyskasz.

Czy nadpłatę kredytu hipotecznego trzeba zgłosić?

Najczęściej nadpłaty kredytu hipotecznego nie trzeba specjalnie zgłaszać. Wystarczy dokonanie płatność przez aplikację instytucji finansowej. Dowolność opłaty za wcześniejsza spłatę zobowiązania hipotecznego dotyczy jedynie kredytów ze stałym oprocentowaniem. To bardzo niszowa kategoria w Polsce. Grubo ponad 90% kredytobiorców wykorzystuje kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem, do którego bezpośrednio odnosi się zaktualizowana ustawa. Klient przy nadpłacie może określić, czy chce zmniejszyć miesięczną ratę przy tym samym terminie, czy woli szybciej pozbyć się całości zobowiązania.

Wróć do listy artykułów