Czy trendy w polityce monetarnej sprzyjają kredytobiorcom?

Luzowanie polityki monetarnej trwa właściwie od 1984 roku, co potwierdzają statystyki FED-u, czyli jednego z najpopularniejszych banków centralnych świata (USA). W ostatnich latach jednak spadki stóp procentowych pogłębiają się do praktycznie zerowych poziomów i oznaczają również zerową opłacalność obligacji rządowych i to właściwie na całym świecie. Czy luzowanie polityki monetarnej to szansa, czy może zagrożenie dla kredytobiorców doceniających większe wydatki konsumpcyjne?

Luzowanie polityki monetarnej i restrykcje w analizie zdolności kredytowej

W Polsce system bankowości detalicznej z jednej strony promuje zadłużenie konsumpcyjne, a także długoterminowe luzowaniem polityki monetarnej, a z drugiej wprowadza bardzo restrykcyjne normy analizy klienta indywidualnego i biznesowego. Właściciele działalności gospodarczych rozpoczynający karierę w branżach epidemicznie wykluczonych nie mają szans na optymalne zadłużenie, czy pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego. Dotyczy to coraz częściej klientów z umowami cywilnoprawnymi, z nisko-płatnymi umowami o dzieło, czy zlecenie. Niskie stopy procentowe oczywiście obniżają koszty całkowite zadłużenia, a tendencja do luzowania polityki monetarnej według Rady Polityki Pieniężnej w Polsce utrzyma się przez kolejne lata. Niskie stopy procentowe długoterminowo prowadzą do zubożenia społeczeństwa, do dodruku pustego pieniądza, a nawet do uruchomienia planów cyfrowych walut (poziom unijny, konsultacje banków centralnych). Nie jest to niestety dobra informacja dla osób oszczędzających, natomiast bardzo dobra dla dłużników, którzy nie muszą się praktycznie obawiać podniesienia stóp procentowych i zwiększenia rat. A zatem nowoczesna gospodarka promuje życie na kredycie gotówkowym, na karcie kredytowej, ale koniecznie z utrzymywaniem pozytywnej zdolności kredytowej. Bez wiarygodności ekonomicznej, nawet przy zerowych stopach procentowych nie masz szans na optymalne zadłużenie, co w niektórych przypadkach stanowi ogromny problem.

Jak rozwiązać klasyczne problemy z dostępem do taniego kredytu gotówkowego?

Problemy z dostępem do zadłużenia rozwiązuje zabezpieczenie majątkowe w postaci nieruchomości, ewentualnie poręczenie (żyrowanie) kredytu przez osoby trzecie, a nawet niektóre prywatne instytucje. Poręczenie to już komercyjna usługa dająca słabo wynagradzanym kredytobiorcom znaczący potencjał wnioskowania o większe kwoty kredytu gotówkowego. Luzowanie polityki monetarnej potrwa na pewno przez kolejne lata, a galopująca inflacja pomoże wielu dłużnikom w spłacie zobowiązań.

Wróć do listy artykułów