Czym wyróżniają się kredyty dedykowane osobom fizycznym?

Osoba fizyczna uzyska kredyt gotówkowy znacznie szybciej niż właściciel działalności gospodarczej, co wynika bezpośrednio z zasad analizy zdolności kredytowej. Firma przed zadłużeniem przedstawia krok po kroku sytuację w branży, głównych dostawców, aktywa, bilans za ostatnie lata, a nawet prognozy dotyczące sprzedaży. Osoba fizyczna nie ma takich problemów formalnych, co ułatwia korzystanie z tanich pożyczek gotówkowych w okresie niskich stóp procentowych.

Ewolucja prawna zadłużenia konsumpcyjnego

Kredyty gotówkowe przeszły dużą ewolucję prawną w ostatnich latach. Doszło do optymalizacji kosztów pozaodsetkowych, a także kosztów windykacyjnych. To odbija się pozytywnie nie tylko na rynku bankowości detalicznej, ale również na funkcjonowaniu parabanków obsługujących krótkoterminowe chwilówki. Ograniczenie kosztów pozaodsetkowych doprowadziło do zamknięcia wielu firm pożyczkowych, które stosowały nadmierne opłaty i działały na granicy legalności (liczne klauzule niedozwolone dobrze opisane w raportach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

Konsumpcja priorytetem przy zadłużeniu

Kredyt dedykowany osobom fizycznym wyróżnia się konsumpcyjnym charakterem. Kredytobiorca nie dowodzi, jak wydał środki. Może nimi absolutnie dowolnie dysponować, co ułatwia często podjęcie decyzji o zadłużeniu. Kredytobiorca posiada też wiele praw wynikających z umowy kredytowej. Pierwsze to prawo do pełnej informacji o kosztach, co pozwala na szybkie porównywanie ofert pomiędzy bankami, głównie przez multimedialne narzędzia. Klient może szybko wycofać się z umowy (do 14 dni, a w niektórych przypadkach dłużej, jeżeli w formularzu nie znajduje się zapis o odstąpieniu). Orzeczenia sądów wskazują, że udział klauzul niedozwolonych w umowach o kredyt konsumpcyjny wyklucza kredytobiorcę z dodatkowych opłat i pozwala wyplątać się z negatywnych konsekwencji formalnych natychmiast. Zmiany prawne postępują na rynku kredytowym zgodnie z dyrektywami unijnymi. Ochrona konsumentów to kluczowe założenie.

Rodzaje kredytów gotówkowych

W bankowości detalicznej występują kredyty gotówkowe w formacie gotówkowym i bezgotówkowym (spotykany w marketach, gdzie pieniądze trafiają bezpośrednio na rachunek sprzedawcy towaru). Kredyty gotówkowe ze względu na specyfikę posiadają wyższe oprocentowanie i presję na odpowiednie zabezpieczenie. Kredytobiorca musi przedstawić bezbłędnie pozytywną zdolność kredytową. Inaczej nie otrzyma pieniędzy. Z tego powodu praca nad pozytywną zdolnością kredytową wydaje się najważniejsza z perspektywy dłużnika.

Manipulowanie użytecznością zadłużenia

Kredyt gotówkowy zwiększa majątek gospodarstw domowych, co wynika z raportów banków centralnych i związków firm pożyczkowych. Przy zakupie dóbr trwałych użyteczność pożyczek konsumpcyjnych wzrasta, ponieważ konsument otrzymuje dostęp do towarów szybciej niż ma to miejsce przy oszczędzaniu. Specyficzna grupa pożyczek gotówkowych to kredyty lombardowe, w których dochodzi do podjęcia decyzji o zastawie cennych przedmiotów w ramach zabezpieczenia.

Wróć do listy artykułów