Dla kogo lokaty jednodniowe?

Lokaty codzienne są dobrą alternatywą dla zwykłych lokat bankowych. Przez pewien czas stanowiły możliwość uniknięcia opłaty w związku z podatkiem od dochodów kapitałowych. Jednak po wprowadzeniu zmian w ustawie budżetowej, kiedy i taką formę zarabiania oszczędnościami opodatkowano, lokaty jednodniowe zniknęły z ofert banków.

Jednak od niedawna lokaty codzienne znów znajdują się wśród usług proponowanych przez banki. To dobra wiadomość dla osób, które cenią sobie swobodę zarządzania oszczędnościami i nie chcą zamrażać kapitału na długi okres. Lokata codzienna jest również sprawdzonym sposobem na zarobienie jeśli dysponujemy dużą kwotą pieniędzy, którą chcemy przeznaczyć na konkretny cel jednak do jego zrealizowania mamy jeszcze czas. Stwarza to okazję do tego by nawet w ciągu kilku dni lub tygodni pozwolić pieniądzom zarabiać. Oczywiście w takim wypadku najlepsze rezultaty osiągnie osoba, której oszczędności są wyższe niż przeciętne. Jednak czy tylko ludzie, którzy posiadają duże wolne fundusze mogą skorzystać na lokatach codziennych? Odpowiedź jest prosta, tego typu lokaty są bardzo korzystne nawet jeżeli ulokujemy na nich mniejszą sumę pieniędzy, możemy spodziewać się bowiem zysku większego niż w przypadku depozytów krótko, średnio lub długoterminowych.

Zalety lokaty jednodniowej

Wysokie oprocentowanie kredytu przy nieograniczonym dostępie do pieniędzy. To główne plusy takiej usługi. Łączy ona ze sobą najkorzystniejsze rozwiązania dwóch innych usług bankowych, konta oszczędnościowego oraz lokaty terminowej. Stopa procentowa lokaty dziennej jest zbliżona, a czasami nawet wyższa niż kilkumiesięcznych produktów. Dodatkowo nie ogranicza nas w żadnym stopniu termin wygaśnięcia umowy i mamy niemal nieograniczony dostęp do kapitału, a zakłada się je podobnie szybko jak zaciąga pożyczki online.

Wiele lokat codziennych oferuje automatyczne odnawianie usługi. Jest to wygodne i w przypadku dłuższego korzystania z takiej lokaty przypomina lokaty długoterminowe z dzienną kapitalizacją odsetek. Tym sposobem z każdym dniem zarabiamy więcej, gdyż nasz kapitał pomnaża się przez dodawane do niego odsetki.

Dzięki temu lokata jednodniowa jest bardzo atrakcyjna, niezależnie od tego jak dużymi oszczędnościami dysponujemy i jak długo planujemy przetrzymywać na niej kapitał. Z wielu względów jest atrakcyjniejsza dla klienta, a przede wszystkim bardziej opłacalna.

Warunki lokaty jednodniowej

Aby założyć lokatę codzienną najczęściej wystarczy dysponować minimalną kwotą wymaganą do otworzenia depozytu, która nie będzie przekraczała maksymalnej kwoty jaką zamrozi bank. W przypadku lokat jednodniowych banki wymagają by klienci byli związani z bankiem na przykład korzystając już z konkretnych usług instytucji, wśród nich najczęściej są konta osobiste. Jednak musimy pamiętać, że oferty banków w przypadku lokat jednodniowych mogą często ulegać zmianom zatem powinniśmy dokładnie śledzić wymagania stawiane założycielowi lokaty poprzez strony internetowe lub kontakt z pracownikami banku.

Wróć do listy artykułów