Jak dobrze wybrać lokatę bankową?

Odkładanie pieniędzy na przyszłość to dobry pomysł. Oszczędzanie pozwala na zgromadzenie środków na przyszłe planowane i nieplanowane wydatki. Można pieniądze p prostu odkładać na koncie, czy w domu, ale często lepszym rozwiązaniem będzie ich jednoczesne zainwestowanie, na przykład w lokatę bankową. Ten sposób inwestowania należy bowiem do tych, które charakteryzują się małym, wręcz znikomym ryzykiem. Dzięki temu możemy być niemal pewni, zysku. Oczywiście małe ryzyko oznacza, że zysk nie będzie tak wysoki, jak choćby z inwestowania giełdowego, ale w wielu przypadkach będzie to i tak inwestycja bardzo opłacalna.

Zyski z lokaty

Lokatę zakłada się oczywiście dla spodziewanego zysku, dlatego też chyba każdemu zależy na tym, aby zysk ten był możliwie jak największy. Pierwszym, podstawowym parametrem każdej lokaty jest wysokość jej oprocentowania, które określa, jak wysokie będą odsetki z lokaty. Oprocentowanie to jednak zależy również od wysokości stóp procentowych i od jego rodzaju zależy, czy będzie się ono zmieniać przy zmianach wysokości stóp procentowych. Mianowicie, oprocentowanie może być stałe lub zmienne. Przy oprocentowaniu stałym do obliczania jego wysokości bierze się pod uwagę wysokość stóp procentowych z dnia otwierania lokaty i taka stawka obowiązuje przez cały okres jej trwania. Z kolei przy oprocentowaniu zmiennym, jego wysokość będzie się zmieniać na bieżąco, adekwatnie do zmian wysokości stóp procentowych. Jest to z jednej strony ryzyko mniejszych zysków, ale z drugiej, szansa na zyski nieco większe, jeśli stopy procentowe pójdą w górę.

Oprócz oprocentowania, na zyski z lokaty wpływ ma również kapitalizacja odsetek. Kapitalizacja polega na tym, że naliczone odsetki dopisuje się do całości kapitału, a co za tym idzie powiększa się bazowa kwota, od której naliczane są odsetki w kolejnym okresie. Jeśli więc kapitalizacja będzie częstsza, to zyski również będą większe.

Kiedy warto lokatę otworzyć i na jakich warunkach?

Żeby otworzyć lokatę, trzeba przede wszystkim posiadać wolne środki, czyli takie, których w danym okresie nie będziemy potrzebować na bieżące wydatki. Środków tych nie można bowiem wycofać z lokaty przed upływem terminu jej zakończenia, jeśli nie chce się utracić wypracowanych odsetek. Z tego też powodu, zanim założy się lokatę trzeba wiedzieć, jak długo środki będą mogły na niej pozostać. Według tego kryterium wybiera się lokatę krótkoterminową, czyli na przykład miesięczną, czy kwartalną, albo lokatę długoterminową – na przykład roczną, czy dwuletnią. Jeśli planujemy oszczędzanie w jeszcze dłuższej perspektywie, możemy zdecydować się na lokatę odnawialną. W takim przypadku po zakończeniu lokaty zostanie ona automatycznie otwarta od nowa i środki będą nadal inwestowane. Trzeba jednak mieć świadomość tego, że będzie się to odbywać się na warunkach, które będą obowiązywały w danym okresie, a te mogą być odmienne od tych, kiedy zakładaliśmy pierwszą lokatę. Zakładając lokatę trzeba również mieć odpowiednią ilość wolnych środków, gdyż zwykle jest wymagana minimalna wysokość wkładu. Czasem może to być nawet kilka tysięcy złotych, ale istnieje też wiele lokat, gdzie wkład ten wynosi kilkaset złotych. Dlatego też nie powinno być problemu ze znalezieniem opcji nam odpowiadającej. Szukając odpowiedniej lokaty, warto skorzystać z pomocy, jaką są różnego rodzaju rankingi, czy porównywarki lokat. Pozwolą one na wstępne wyselekcjonowanie najlepszych ofert, sugerując się podstawowymi parametrami. Później już łatwiej będzie tylko tych kilka ofert przejrzeć dokładniej. Ważne jest jednak, aby ranking był aktualny i bazował na najnowszych danych dotyczących poszczególnych ofert.

Wróć do listy artykułów