Konsolidacja, czy to jedyne wyjście ze spirali zadłużenia?

Spirala zadłużenia to naprawdę duży problem dla budżetów domowych. Akurat spirala zadłużenia to ryzyko utraty całego majątku rodzinnego, w tym nieruchomości. Ze spirali zadłużenia możesz jednak sprawnie wyjść, ale pod warunkiem, że przewidzisz negatywne czynniki zawczasu. Konsolidacja kredytów gotówkowych to jedno z najlepszych rozwiązań dla problematycznych kredytobiorców. Czy jednak konsolidacja kredytów to jedyne wyjście ze spirali zadłużenia, a może masz do czynienia z innymi ciekawymi narzędziami?

Krótka ocena konsolidacji kredytów

Konsolidacja jest często bardziej opłacalna od zwykłych pożyczek gotówkowych i umożliwia zamknięcie wszystkich typowo konsumpcyjnych zobowiązań w stosunkowo krótkim czasie. Poza tym to nie kredytobiorca odpowiada za zamknięcie pożyczek, ale wyspecjalizowany doradca. Jedyny warunek konsolidacji to tak naprawdę posiadanie pozytywnej zdolności kredytowej. Potwierdzenie dochodu, czy przedstawienie dodatkowych zabezpieczeń majątkowych jest koniecznie, aby poradzić sobie z restrukturyzacją zadłużenia. Z tego powodu warto monitorować, w jakim punkcie potencjalnej spirali zadłużenia się znajdujesz. Niestety świadomość kredytobiorców pod tym względem jest stosunkowo niska.

Upadłość konsumencka w sytuacji kryzysowej (losowej)

Poza konsolidacją kredytów gotówkowych możesz skorzystać z narzędzia upadłości konsumenckiej, które jest tak naprawdę zarezerwowane dla nielicznych kredytobiorców. Upadłość konsumencka obowiązuje tylko po wystąpieniu losowych, krytycznych sytuacji. Upadłość konsumencka ma zalety i wady, podobnie do wszystkich metod restrukturyzacji zadłużenia, dlatego trzeba dopasować format naprawczy do indywidualnej sytuacji.

Prawidłowe wychodzenie ze spirali zadłużenia

Spirala zadłużenia to bez wątpienia jeden z najgorszych problemów występujących w zadłużonych gospodarstwach domowych. Konsolidacja jest korzystna jedynie na granicy wejścia do spirali zadłużenia. Jeżeli przekroczysz punkt ograniczenia zdolności kredytowej, wtedy po prostu nie skorzystasz z konsolidacji, ale znajdziesz się w strefie niewypłacalności. Pilnuj zatem precyzyjnie momentu restrukturyzacji zadłużenia, bo konsolidacja sprawdza się tylko przy pozytywnej zdolności kredytowej.

Wróć do listy artykułów