Kredyt gotówkowy – czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa odgrywa bardzo istotną rolę, jeśli chodzi o kredyty gotówkowe. Chodzi tu zarówno o perspektywę samych instytucji bankowych, jak i potencjalnych kredytobiorców. Ważne jest to, aby wiedzieć, co kryje się za tym pojęciem oraz znać mechanizmy powiązane ze zdolnością kredytową. Wielu osobom wydaje się, że złożenie wniosku gwarantuje przyznanie kredytu gotówkowego. Tymczasem wcale tak nie jest – bank może odmówić nam przyznania kredytu gotówkowego z różnych powodów, a jednym z nich jest właśnie nieodpowiednia zdolność kredytowa. Warto zagłębić się w szczegóły tego zagadnienia.

Co składa się na zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa obejmuje takie zagadnienia jak chociażby nasze dochody, wydatki, aktualne zobowiązania, a także historia kredytowa. Bank skrupulatnie analizuje te dane na podstawie informacji, do których ma dostęp w różnych źródłach. Chodzi tutaj o ocenę tego, czy będziemy w stanie spłacać zaciągnięte przez nas zobowiązanie. Jeżeli więc wspomniane kryteria wykażą, że istnieje w naszej sytuacji pewne ryzyko w tym zakresie, instytucja bankowa daje odpowiedź odmowną. Bilans pomiędzy naszymi przychodami a wydatkami musi bowiem pozwalać na pokrywanie comiesięcznych rat. Z kolei historia kredytowa stanowi wskazówkę co do tego, jak wywiązujemy się z naszych zobowiązań. Oczywiście, tego rodzaju informacje również obarczone są pewnym marginesem błędu, ponieważ to, że ktoś miał w przeszłości kłopoty finansowe, nie oznacza, że nie mogły się one skończyć. Niemniej jednak banki korzystają z tego, co mają do dyspozycji. Dane dotyczące historii kredytowej czerpią one z biur informacji gospodarczej i tego rodzaju baz danych. Jeśli chodzi natomiast o kwestie naszych przychodów i wydatków, często osoba zainteresowana kredytem jest proszona o oświadczenie, czy też dokumenty pochodzące od pracodawcy.

Dlaczego banki sprawdzają zdolność kredytową?

Sprawdzanie zdolności kredytowej jest ukierunkowane na bezpieczeństwo banku, a także samego potencjalnego kredytobiorcy. Instytucja bankowa chce minimalizować ryzyko tego, że zobowiązanie nie będzie spłacane. Z kolei z perspektywy osoby zainteresowanej kredytem, chodzi o to, aby nie udzielać go tym, którzy mogą nie podołać obowiązkowi spłaty. Wiele osób uważa, że jest to utrudnianie dostępu do dodatkowych źródeł finansowania i w pewnym sensie tak jest – nie można jednak uznać, że jest to działanie nieuzasadnione. Wszelkie decyzje dotyczące naszego budżetu powinny być bowiem dokładnie przemyślane, a także rozsądne. Nie można zaciągać długów, których nie będzie się w stanie spłacić.

Zdolność kredytowa a własna analiza swojej sytuacji finansowej

To, że banki analizują naszą zdolność kredytową, nie oznacza automatycznie, że my sami nie musimy przeprowadzać wnikliwej analizy naszego budżetu. Instytucje bankowe nie mają bowiem dostępu do wszystkich informacji i okoliczności towarzyszących, które my – jako osoby bezpośrednio zaangażowane we własne finanse – znamy. Należy zatem na własną rękę dokonać analizy takich aspektów jak stabilność i wysokość swoich przychodów, suma wydatków, czy też nasze zobowiązania. Przeprowadzenie tego rodzaju działań może pomóc nam w ustaleniu, czy w ogóle możemy pozwolić sobie na wnioskowanie o kredyt gotówkowy. Nasz budżet musi być bowiem adekwatny do tego, aby comiesięcznie regulować raty w określonym terminie i wysokości. Nie możemy kierować się tutaj lekkomyślnością, czy też przypadkiem, ponieważ w finansach nie ma na to miejsca, a brak odpowiedzialności może nieść ze sobą negatywne skutki.

Wróć do listy artykułów