Kredyt hipoteczny, a inwestycyjny.

Kredyt hipoteczny.

Rodzajów kredytów bankowych jest bardzo dużo. Można bez najmniejszego problemu znaleźć taki jaki będzie dla nas najlepszy i jaki jest nam w danym momencie potrzebny. Jednym z popularniejszych kredytów jest kredyt hipoteczny. Jest to kredyt długoterminowy. Jego zabezpieczeniem jest hipoteka. Ustala się ją przy wykorzystaniu prawa użytkowania wieczystego i prawa własności konkretnej nieruchomości jaka znajduje się na ternie Rzeczypospolitej Polskiej. Kredyt hipoteczny przeważnie przeznacza się na sfinansowanie kupna jakiejś nieruchomości, czy też na budowę takiej nieruchomości.

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Jak sama nazwa wskazuje głównym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka. Nie jest to jednak jedyne zabezpieczenie kredytu. Każdy kredytobiorca ręczy swoim majątkiem, zarówno tym jaki ma obecnie jak i tym jaki będzie miął w przyszłości, że spłaci zaciągnięty kredyt. Wartość hipoteki stanowi górną granicę roszczeń jakie będzie miął bank wobec kredytobiorcy. Do momentu, kiedy zostanie wpisana w nieruchomość hipoteka bank chce mieć inne zabezpieczenie kredytu. Wówczas ubezpiecza się taki kredyt, poręcza lub wystawia weksel. Bank może również zablokować kredytobiorcy środki jakie zgromadził na rachunku, lub chcieć, aby kredyt poręczyła trzecia osoba. Poręczyciel powinien również posiadać zdolność kredytową.

Z kredytem hipotecznym wiąże się cała masa kosztów dodatkowych. Jednym z nich jest prowizja bankowa, oraz ustanowienie hipoteki. Za wpis w księdze wieczystej jaka prowadzona jest sądzie również przyjdzie nam zapłacić. Dodatkowo w niektórych przypadkach konieczne jest uiszczenie opłat związanych z notariuszem, czy też z założeniem księgi wieczystej jeśli nieruchomość takowej nie posiada. Kosztem jaki wiąże się z kredytem hipotecznym jest ubezpieczenie kredytu od zdarzeń losowych, a także ubezpieczenie na życie.

Kredyt inwestycyjny.

Na finansowanie przedsięwzięć jakie realizuje dany kredytobiorca przeznacza się kredyty inwestycyjne. Ich celem jest pomoc w powiększeniu lub modernizacji majątku trwałego. Pieniądze można przeznaczyć na kupno towarów, czy też na wykup papierów wartościowych. Każda osoba, która ubiega się o kredyt inwestycyjny musi spełniać określone warunki. Musi uzyskać przede wszystkim pozytywny wynik analizy ekonomicznej i finansowej jaką przeprowadzi bank. Bank udzielając kredytu inwestycyjnego bardzo często wymaga, aby przedsiębiorstwo miało w tym udział własny. Taki udział zmniejsza ryzyko związane z kredytem jakie zawsze ponosi bank. W większości przypadków kredyty inwestycyjne nazywa się kredytami konsorcjalnymi. Bank kwotę kredytu może przekazać od razu kredytobiorcy w całości. Może również wypłacać pieniądze w tak zwanych transzach lub uruchomić linię kredytową. Kredyt inwestycyjny przeważnie brany jest na dłuższy odcinek czasu. Można go spłacać w różny sposób. Raty kapitałowe mogą być równe i tym samym będą równe raty sumaryczne. Dzieje się tak dlatego, że odsetki nalicza się od coraz mniejszej sumy kapitału. Kredyt inwestycyjny może być również spłacany w równych ratach sumarycznych.

Kredyt konsumpcyjny jest bardzo ciekawą formą kredytowania. Przeznacza się go na określony cel i spłaca się go w sposób indywidualny jaki ustala się z bankiem. Formą zabezpieczenia kredytu jest dochód jaki osiąga kredytobiorca, a także poręczenie osób trzecich. Wysokość takiego kredytu uzależniona jest od tego jakie możliwości na spłacenie kredytu ma osoba, która ten kredyt wzięła. Jest to główny z czynników jakie mają wpływ na decyzję banku odnośnie przyznania kredytu. Przy okazji zobacz również ranking kredytów gotówkowych.

Wróć do listy artykułów