Kredyty gotówkowe a weryfikacja zdolności kredytowej

Weryfikacja zdolności kredytowej jest procesem, który przez wielu postrzegany jest jako utrudnianie przez bank dostępu do zobowiązań finansowych osobom zainteresowanym. Może to tak wyglądać, niemniej jednak cała procedura służy ochronie interesów instytucji bankowych oraz potencjalnych kredytobiorców. Oczywiście, nie jest to doskonała koncepcja – ma ona sporo wad, niemniej jednak trudno się dziwić, że banki korzystają po prostu z narzędzi, które mają do swojej dyspozycji. Również w przypadku kredytów gotówkowych weryfikowana jest nasza zdolność kredytowa.

Skąd banki czerpią informacje na temat potencjalnych kredytobiorców?

Instytucje bankowe w procesie weryfikacji zdolności kredytowej korzystają z różnego rodzaju źródeł informacji. Sprawdzają one dane, między innymi, w specjalnych bazach danych. Weryfikują naszą historię kredytową, aby mieć pogląd na naszą sytuację finansową i wiarygodność. Pobierają dane też od nas w formie różnego rodzaju oświadczeń i formularzy. Dodatkowo nieraz wymagają również innych dokumentów takich jak chociażby zaświadczenia od pracodawcy.

Czemu służy weryfikacja zdolności kredytowej?

Proces weryfikacji zdolności kredytowej służy do tego, aby sprawdzać wiarygodność i sytuację finansową osób, które są zainteresowane takimi rozwiązaniami jak kredyt gotówkowy. Instytucje bankowe próbują w ten sposób ograniczać ryzyko przyznania kredytu osobom niewypłacalnym, które nie będą w stanie oddać długu. Jest to również pewne zabezpieczenie interesów osób usiłujących uzyskać kredyt gotówkowy – wielu ludzi bagatelizuje kwestie związane z odpowiedzialnym zaciąganiem zobowiązań. Niemniej jednak trzeba wiedzieć, że bank nie zna wszystkich okoliczności odnoszących się do naszych finansów, dlatego powinniśmy również samodzielnie analizować swój budżet.

Jakie dane są brane pod uwagę w procesie weryfikacji?

Na naszą zdolność kredytową składa się sporo czynników. Wśród nich można wymienić:

  • stabilność przychodu
  • wysokość wydatków
  • wysokość zarobków
  • historię kredytową

Na podstawie tych danych banki są w stanie wyrobić sobie pewien pogląd na naszą sytuację finansową. Jeśli chodzi o przychody, potwierdza się je odpowiednią dokumentacją. Historia kredytowa jest w bazach danych, a wysokość wydatków jest szacowana na podstawie naszego oświadczenia z informacjami.

Wróć do listy artykułów