Najważniejsze etapy spirali zadłużenia

W okresie bardzo niskich stóp procentowych podpisywanie umów kredytowych w naprawdę dużej skali nie jest niczym nadzwyczajnym. Bardzo tani kredyt gotówkowy stanowi wręcz realną alternatywę dla budowania długoterminowych oszczędności na poziomie gospodarstwa domowego. Warto jednak przemyśleć limit zadłużenia w budżecie domowym, ponieważ bardzo łatwo znaleźć się na spirali zadłużenia. Akurat spirala zadłużenia charakteryzuje się ciekawymi etapami. Dzięki ich poznaniu możesz określić w jakiej grupie ryzyka się znajdujesz i czy powinieneś przemyśleć proces konsolidacji kredytów gotówkowych.

Rozwój spirali zadłużenia w praktyce

Podstawowe ryzyko związane ze spiralą zadłużenia to nagły wzrost zapotrzebowania na tani kredyt. Powody takiego stanu rzeczy bywają często banalne. Dodatkowa wycieczka, zakup droższej elektroniki, zadłużenie na okazje okolicznościowe, czy na remont. W trakcie spłaty jednego kredytu gotówkowego możesz myśleć nad zaciągnięciem kolejnego, bo znowu spotkasz na swojej drodze nietypową sytuację wymagającą szybkiego wygenerowania dodatkowej gotówki. W takim momencie trzeba się przez chwilę zatrzymać i zastanowić nad zdolnością kredytową, nad wartością zabezpieczeń, stabilnością dochodu i poziomem wydatków w gospodarstwie domowym. Czasami lepsza praktyka to powstrzymanie dodatkowej konsumpcji i ograniczenie w międzyczasie różnych wydatków. Bardzo niebezpieczny jest wzrost kosztów obsługi zadłużenia, szczególnie po podniesieniu stóp procentowych. Niektórzy kredytobiorcy posiadają też kredyty w walutach obcych, a to potęguje ryzyko przy ich spłacie. Rynek walutowy charakteryzuje się bowiem stosunkowo dużą zmiennością. Jeżeli twoje gospodarstwo domowe notuje spadek dochodu rozporządzalnego lepiej się dodatkowo nie zadłużać i możliwie najszybciej pozamykać zobowiązania. Wielu kredytodawców wychodzi naprzeciw takim klientom i gwarantuje różne narzędzia restrukturyzacyjne na czele z konsolidacją kredytów gotówkowych, czy wydłużeniem okresu kredytowania w zamian za niższą ratę. Przy kumulacji zadłużenia tracisz stopniowo szansę na normalne funkcjonowanie gospodarstwa domowego. Przy pogorszeniu zdolności kredytowej, co jest po prostu konsekwencją nadmiernego zadłużenia nie zaciągniesz pożyczek na spłatę innych zobowiązań, a to mocno ograniczy pole manewru.

Do czego ostatecznie prowadzi spirala zadłużenia?

Spirala zadłużenia prowadzi po pierwsze do wykluczenia finansowego, a po drugie do niewypłacalności gospodarstwa domowego. Nie zawsze kredytobiorca może wykorzystać potencjał upadłości konsumenckiej, bo w niej wymaga się wystąpienia faktycznie losowych tragedii uniemożliwiających regulowanie bieżących zobowiązań. Nigdy nie zaciągaj kredytów gotówkowych na spłatę pożyczek krótkoterminowych, ponieważ to najszybsza droga do bankructwa i całkowitej wyprzedaży majątku trwałego. Niektóre firmy na rynku finansowym wyspecjalizowany się w procesie oddłużania, nawet w mocno krytycznych warunkach.

Wróć do listy artykułów