Obowiązki kredytobiorcy

Kredytobiorca, który podpisuje umowę kredytową z bankiem detalicznym lub firmą pożyczkową jest automatycznie zobowiązany do kilku ważnych spraw. Obowiązki kredytobiorcy nie są dość trudne, jednak wymagają długoterminowego poświęcenia ekonomicznego, aby nie narazić się na problemy windykacyjne, a wręcz prawne w przyszłości. Niewypełnione obowiązki kredytobiorcy prowadzą w ostateczności do bankructwa (ogłoszenia upadłości konsumenckiej, nie jest to możliwe w każdych warunkach). Jakie zatem konkretnie obowiązki posiada kredytobiorca podczas współpracy z kredytodawcami?

Kredytobiorca, do czego powinien się przygotować podczas spłaty zobowiązania?

Kredytobiorca, który pragnie nawiązać uczciwą współpracę z instytucją finansową, głównie bankiem detalicznym lub firmą pożyczkową musi przygotować się na spełnienie kilku ważnych obowiązków. Przede wszystkim kredytobiorca powinien odpowiadać stosunkowo szybko na pytania odnośnie aktualnej sytuacji finansowej i to nie tylko przed podpisaniem umowy kredytowej. Nawet w trakcie spłaty może wystąpić kilka czynników, które zmuszą kredytodawcę do sprawdzenia danych. To ważny punkt dla zadłużonych przedsiębiorców działających w bardzo problematycznych pod względem płynności, czy zmian prawnych branżach. W takim przypadku bank detaliczny domaga się o potwierdzenie wartości zabezpieczeń, czy sytuacji majątkowej. Jednym z głównych obowiązków kredytobiorcy jest spłata podstawowej kwoty kredytu wraz z odsetkami. Dodatkowo kredytobiorca opłaca prowizję banku detalicznego i przestrzega założeń z umowy. Oczywiście po podpisaniu umowy kredytowej można stwierdzić, że coś jest w niej nie tak. W takim przypadku kredytobiorca posiada dwutygodniowy okres wypowiedzenia, bez żadnych konsekwencji prawnych. Wtedy trzeba jedynie oddać kredyt. Kredytobiorca posiada stosunkowo mało obowiązków w porównaniu do kredytodawcy. Wystarczy jedynie dopełnienie formalności i terminowe spłaty, aby móc spokojnie realizować założenia umowy kredytowej.

Znajomość praw i obowiązków podstawowa dla konsumenta

W Polsce wyraźnie widać wzrost świadomości konsumentów, szczególnie w sektorze finansowym. Większość gospodarstw domowych nie stać po prostu na dodatkowe problemy ekonomiczne, szczególnie przy współpracy z gigantami finansowymi. Odpowiednia wiedza o prawach i obowiązkach kredytobiorcy gwarantuje nawet przewagę negocjacyjną. Takie informacje to idealna ochrona przed nieuczciwymi podmiotami z rynku kredytowego. Tych jest jednak coraz mniej przez poważne zmiany prawne dotyczące optymalizacji kosztów pozaodsetkowych i oprocentowania nominalnego. Pożyczek lichwiarskich już nie da się spotkać w legalnym obrocie. Została wyłącznie szara strefa. Kredytobiorca może również spłacić kredyt długoterminowy przed ostatecznym terminem. To często pomijana kwestia przy konsultacjach z doradcami kredytowymi. Bankom zależy szczególnie na wydłużeniu okresu współpracy ze względu na wyższe oprocentowanie.

Spełnienie obowiązków koniecznie do ochrony zdolności kredytowej

Jeżeli nie spełnisz obowiązków przy spłacie zadłużenia czeka cię proces windykacji należności, często skierowanie sprawy do sądu, a wręcz utrata majątku trwałego w krytycznych sytuacjach. Nie zawsze również możesz ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Spełnienie obowiązków kredytobiorcy jest zatem elementarnym założeniem, jeżeli chcesz utrzymać długoterminowo pozytywną zdolność kredytową i nie mieć późniejszych problemów przy podpisywaniu kolejnej umowy kredytowej. Co myślisz o obowiązkach kredytobiorcy? Czy twoim zdaniem są zawyżone, a może jednak idealnie wpisują się w aktualne standardy ekonomiczne?

Wróć do listy artykułów