Rodzaje oprocentowań

Najważniejszą rzeczą w każdej lokacie jest oprocentowanie. To od niego zależy wysokość odsetek, a więc i korzyści, które osiągnie później klient. Okazuje się to nie być sprawą prostą, choć z pozoru może się taką wydawać. Należy wiedzieć wcześniej, co oznaczają poszczególne oprocentowania oraz jaki to ma wpływ na zyski. Bez znajomości pewnych terminów klient może się złapać na jeden z chwytów reklamowych, „haczyków” lub być po prostu oszukany.

Oprocentowanie stałe i zmienne

To jeden z punktów, na których nieświadomi klienci mogą się zawieść. W reklamach banki często oferują wysokie oprocentowanie o zmiennej stopie procentowej, co nie oznacza niezmiennych, wysokich korzyści przez cały czas trwania lokaty.

Oprocentowanie stałe oznacza, że przez cały okres zawarty w umowie procent będzie stały i nie ulegnie zmianie. Klient może bez problemu wtedy wyliczyć zyski, które otrzyma na koniec. Jest to zysk pewny i jak najbardziej przewidywalny. Najbardziej opłacalne okazuje się wtedy, kiedy klient wie, że stopy procentowe NBP spadną.

Oprocentowanie zmienne oznacza, że po określonym w umowie czasie oprocentowanie ulegnie zmianie. Jest to często wykorzystywane w reklamach, kiedy wysoki procent trwa tylko przez pewien okres trwania lokaty. Później wysokość oprocentowania gwałtownie spada. Oprocentowanie zależne jest m.in. od stopy procentowej NBP, więc analogicznie opłaca się, kiedy owe stopy procentowe pójdą w górę.

Oprocentowanie Nominalne

Inaczej zwaną nominalną stopą procentową podawana jest w skali roku, ale przy określeniu zysków nie uwzględnia czasu trwania lokaty, podatku i kosztów dodatkowych. Ponieważ odsetki wydają się wyższe, oprocentowanie to jest często używane w materiałach promocyjnych.

Oprocentowanie Efektywne

Oprocentowanie takie również nie uwzględnia podatku, który klient będzie musiał zapłacić. W odróżnieniu jednak od oprocentowania nominalnego w wyliczeniach bierze pod uwagę efekt kapitalizacji odsetek.

Oprocentowanie Rzeczywiste

Oprocentowanie inaczej zwane realnym przedstawia rzeczywisty zysk, który uzyska klient po upłynięciu czasu podanego w umowie. Uwzględnia więc podatki, inflację oraz wszelkie koszty dodatkowe, które poniesie inwestor.

Kliknij tutaj i zobacz najlepsze oprocentowanie.

Wróć do listy artykułów