Spłata chwilówki – jak uniknąć problemów?

Chwilówka to dość specyficzny produkt finansowy, który udzielany jest na bardzo preferencyjnych warunkach. Uzyskać go mogą nawet ci Klienci, którzy na co dzień balansują na granicy zdolności finansowej. Zaleta ta jest jednocześnie wadą i poważnym wyzwaniem dla Wnioskodawcy, który decyzję o zaciągnięciu takiego zobowiązania podejmuje na własne ryzyko. Z tego też powodu konieczne jest dokładne przeanalizowanie własnych zdolności finansowych, by spłacana chwilówka nie generowała kolejnych, niepotrzebnych obciążeń.

Pomoc Wierzyciela? Tylko w ostateczności!

Oczywiście najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest bezpośredni kontakt z Wierzycielem, który skądinąd sam chce odzyskać swoje pieniądze. Niestety takie rozłożenie (bądź wydłużenie) spłaty będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami. W niektórych przypadkach wartość "kary" może być większa, niż wartość zaciągniętego zobowiązania. Oczywiście każda umowa o chwilówkę powinna zawierać w swej treści informacje dotyczące ewentualnych opłat dodatkowych, wynikających z późniejszego spłacenia zobowiązania. Może się jednak zdarzyć, że ustalenia na linii Klient – Wierzyciel będą miały całkowicie indywidualny charakter, podobnie zresztą jak sytuacja Pożyczkobiorcy.

Dodatkowe źródła dochodu

Jeśli chwilówka zaczyna naprawdę "ciążyć" Wnioskodawcy, najlepszym rozwiązaniem jest chwilowe zwiększenie dochodów. W ten sposób nie zaciągamy dodatkowych zobowiązań (nawet wśród znajomych i rodziny) i jednocześnie poprawiamy swoje zdolności finansowe. Niestety uzyskanie nowych środków z tytułu kolejnego stosunku pracy jest dość trudne, gdyż wpływają one na nasze konto zwykle po zrealizowaniu konkretnego zadania (czyli najczęściej po upływie terminu spłaty). Oczywiście nie oznacza to, że Pożyczkobiorca jest w tej kwestii bezbronny. Może on zdobyć dodatkowe środki np. w formie obciążenia karty kredytowej a powstałe w ten sposób zobowiązanie sfinansować dodatkowym źródłem dochodu. Ważne jest, by w przeciągu jednego góra dwóch tygodni, mógł on zachować pełną wypłacalność z uwzględnieniem wszystkich planowanych wydatków.

A może by tak zrezygnować?

Jeśli nie mamy środków na spłacenie chwilówki i wiemy o tym już znacznie wcześniej, jedynym rozsądnym rozwiązaniem będzie zrezygnowanie z planów jej zaciągnięc ia. A co zrobić, jeśli umowa została już podpisana a środki przelano na nasze konto? Wtedy jedynym rozwiązaniem pozostaje rezygnacja z chwilówki. Może ona mieć miejsce do 14 dni od momentu zawiązania umowy, niezależnie od tego, czy środki zostały już przeleane, czy jeszcze nie. Jeśli pieniądze zostały już przelane przez Wierzyciela, obowiązkiem Pożyczkowbiorcy jest ich zwrócenie wraz z należnymi odsetkami. Oczywiście ich wysokość będzie uzależniona od czasu w którym środki te były "zamrożone" na koncie Wnioskodawcy. Należy przy tym pamiętać, że obowiązują tutaj zasady narzucone przez Wierzyciela, który powinien je zdefiniować w odpowiedniej części umowy o pożyczkę chwilówkę. Pożyczone przez niego środki muszą być zwrócone do określonego dnia. Data ta (podobnie jak i reszta wymaganych obostrzeń) jest opisana w specjalnym oświadczeniu przedstawionym przez Pożyczkobiorcę.

Podsumowanie

Uogólniając, bezproblemowe spłacenie chwilówki jest czasami niemożliwe. Nie oznacza to jednak, że Pożyczkobiorca jest pozostawiony wyłącznie samemu sobie. Wręcz przeciwnie – może on skorzystać z wielu dostępnych rozwiązań. Możliwości są tu naprawdę duże a osoba wykazująca się dobrą chęcią, powinna sobie również i z tym problemem poradzić. Pamiętajmy, że w domowym budżecie pierwszeństwo powinny mieć wydatki związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wróć do listy artykułów