Stopa procentowa

W Polsce stopy procentowe określane są przez Radę Polityki Pieniężnej NBP. To od nich zależy na jakich warunkach uda nam się otrzymać kredyt, czy też założyć wybraną przez nas lokatę bankową. Wysokość stopy procentowej banku centralnego określa Rada Polityki Pieniężnej. Co miesiąc rada spotyka się i ustala wysokość jaką ma mieć stopa procentowa NBP. Ich ustalenia mają bardzo duże znaczenie dla rynków finansowych i ma ogromny wpływ na całą gospodarkę kraju. Od wielkości stopy procentowej zależy między innymi kurs złotówki i oprocentowanie depozytów bankowych, a także kredytów i pożyczek. Wysokość wszystkich stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego stymuluje naszą gospodarkę. Może obniżyć oprocentowanie kredytów bankowych i tym samym doprowadzić do tego, że ludzie będą chętniej wydawać pieniądze i je inwestować. Może przyczynić się też do zahamowania poziomu inflacji poprzez podwyższenie oprocentowania lokaty. Jeżeli oprocentowanie lokat będzie wyższe wówczas obywatele będą chętniej oszczędzać.

Banki komercyjne, a Narodowy Bank Polski.

Działania banku centralnego mają wpływ na działanie banków komercyjnych. Takie banki muszą mieć odpowiedni zasoby pieniężne, aby mogły prawidłowo funkcjonować. Muszą mieć kasę na finansowanie procesów bankowych i bieżących zadań. Banki starają się uzyskać jak najwięcej pieniędzy od klientów, którzy je lokują na lokatach i jednocześnie udzielić z tych pieniędzy jak najwięcej kredytów i pożyczek. Mogą wówczas zachować dobrą płynność finansową. Stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego jest potrzebna do określenia ceny po jakiej bank centralny może pożyczyć pieniądze bankowi komercyjnemu. Im ta stopa procentowa będzie niższa tym chętniej banki komercyjne będą z takich pożyczek korzystać.

Stawka WIBOR.

Wysokość poszczególnych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego ma wpływ na wielkość stawki WIBOR. Jest to oprocentowanie pożyczek jakie udzielają sobie dwa banki komercyjne. Bank jeśli ma wybierać pożyczkę od klienta w postaci lokaty i pożyczkę od drugiego banku wybierze tańsze rozwiązanie. Wielkość oprocentowania lokaty jest uzależniona od tego jaka będzie wielkość stóp procentowych w banku centralnym. W niektórych przypadkach oprocentowanie lokaty może być wyższe niż stawka WIBOR. Takich sytuacji może być kilka. Jedną z nich są potrzeby finansowe banku. Ma on do zrealizowania jakieś przedsięwzięcie i potrzebuje jak najszybszej gotówki. Wówczas podwyższa oprocentowanie lokat, aby pozyskać klientów i tym samym zyskać pieniądze na sfinansowanie inwestycji. Innym powodem może być reklama. Bank, który reklamuje lokaty o wyższym oprocentowaniu zyskuje w oczach klientów. Wizerunek banku w znaczący sposób się poprawia i większa liczba osób, chce skorzystać z jego propozycji.

Banki obniżają oprocentowanie lokat.

W sytuacji, kiedy bank by bardzo obniżył oprocentowanie oferowanych przez siebie lokat, wówczas mogłoby dojść do tego, że klienci wycofali by swoje zdeponowane w banku pieniądze. Mogłoby to doprowadzić do bardzo poważnych w skutkach problemów finansowych w banku. Jeżeli decydujemy się na lokatę, warto przejrzeć kilka ofert. Przy odrobinie szczęścia można znaleźć bardzo dobrze oprocentowaną lokatę bankową i całkiem nieźle na niej zarobić. Banki często podwyższają oprocentowanie lokat, aby zyskać w oczach klientów lub potrzebują szybkiej gotówki. Warto skorzystać z takich ofert i też na tym zarobić. Taka oferta może być dla nas strzałem w dziesiątkę. Dobrze ulokowane pieniądze mogą dać nam zyski i tym samym będziemy mieć pieniądze na zrealizowanie swoich marzeń.

Wróć do listy artykułów