Sytuacja na rynku kredytowym pod koniec 2020 roku

Sytuacja na rynku kredytowym w czasie kryzysu gospodarczego zmienia się praktycznie z kwartału na kwartał, co potwierdza popularny newsletter Biura Informacji Kredytowej, a także raporty z Narodowego Banku Polskiego. Wskazane materiały otrzymasz całkowicie bezpłatnie, bez żadnych zobowiązań w celu potwierdzenia wiedzy. Jak sytuacja sytuacja dla kredytobiorców pod koniec 2020 roku i czy kredyt gotówkowy w aktualnych warunkach funkcjonowania gospodarki ma sens?

Szanse na szybką odbudowę kredytów konsumpcyjnych

Za kredytem gotówkowym przemawiają niskie stopy procentowe. Rada Polityki Pieniężnej zapewniła niedawno utrzymanie kierunku polityki monetarnej prawdopodobnie przez cały kolejny rok, a być może na dłużej, co jest wysoce prawdopodobne. Banki detaliczne rozluźniają również restrykcje udzielania kredytów mieszkaniowych, gotówkowych, nawet firmowych, a to już powoli wskazuje na odbudowywanie ekonomicznych perspektyw, prawidłowych łańcuchów dostaw i przyzwyczajenie niektórych firm do zupełnie nowych warunków gospodarowania. Według BIK i NBP popyt na kredyty gotówkowe wraca wraz z eliminacją obostrzeń. Widać wyraźnie perspektywy zwiększonej konsumpcji, chęci odbudowania straconego czasu. Przedsiębiorstwa natomiast nie wykazują takiego zainteresowania zadłużeniem ze względu na dopasowanie do standardów pomocy publicznej. Jeżeli posiadasz stabilne, w miarę wysokie dochody otrzymasz kredyt na dość dobrych warunkach w większości banków. Rośnie bowiem regularnie maksymalna kwota kredytu do dyspozycji klientów z potwierdzoną wiarygodnością ekonomiczną. To jedna z bardziej zauważalnych tendencji pod koniec 2020 roku.

Przyszłość kredytu konsumpcyjnego

Banki prognozują na początku 2021 roku zwiększenie potencjału w kredytach konsumpcyjnych, ale w wartościach nieznacznych. Dopóki w gospodarce nie wystąpi poluzowanie obostrzeń prawdopodobnie rynek kredytowy czeka powolna odbudowa i zmiany w regulaminach bankowości detalicznej, przesunięcia w kosztach pozaodsetkowych, Niektóre banki decydują się na mocne obniżenie kryteriów udzielania kredytów gotówkowych, a inne instytucje wręcz przeciwnie. Ograniczają dostęp. Końcówka 2020 roku to dla kredytobiorców doskonały czas na porównywanie ofert, wyszukiwanie preferencyjnych warunków.

Warunki obsługi kredytów gotówkowych

Najczęściej spotkasz się z nieco większymi kosztami kredytu, z potrzebą zabezpieczenia umowy, ale też ze zwiększonym znacznie okresem kredytowania, aby wyrównać budżet kredytobiorcy i nie narazić klienta na zbyt wysokie koszty. Presja konkurencji wśród banków wymusza natomiast dostosowanie ofert do realiów rynkowych.

Wróć do listy artykułów