Wkład własny

W przypadku kredytów hipotecznych, jeżeli chcemy je otrzymać musimy mieć określony wkład własny. Stanowi on pewien procent kwoty kredytu jaką musi wnieść klient banku, aby bank mógł mu resztę dołożyć na kupno domu, mieszkania czy też innej nieruchomości. Banki stawiają klientom coraz większe wymagania odnośnie kupna własnego mieszkania i tym samym wymagają posiadania od kredytobiorcy większych oszczędności, które mają posłużyć jako współfinansowanie zakupu danej nieruchomości. Od roku 2016 kredyt hipoteczny jest udzielany od wyższego wkładu własnego niż to było w latach poprzednich. Wymaga się, aby kredytobiorca posiadał co najmniej 15% wkładu własnego od wartości nieruchomości, aby bank mógł mu przyznać kredyt. Rok wcześniej ta kwota minimalna stanowiła 10% co pokazuje, że wkład własny wzrósł o połowę. W roku 2017 wkład własny jeszcze wzrósł i wynosi aż 20%. Można zauważyć, że wymagania banków z roku na rok wzrastają. Nie jest to obiecujące na przyszłość, bo może świadczyć że za kilka lat wielkość wkładu własnego będzie jeszcze większa. Wkład własny można jednak ominąć. Jest na to kilka sposobów.

W jaki sposób można zmniejszyć wkład własny?

Pierwszym ze sposobów jest ubezpieczenie brakującego wkładu. Jest to opcjonalna polisa jaką można uzyskać w co niektórych bankach. Dzięki takiemu ubezpieczeniu można zmniejszyć wymagania jakie stawia bank odnośnie wkładu własnego. Wykupując takie ubezpieczenie można liczyć, że procentowa wysokość wkładu własnego znacząco się zmniejszy. Drugim sposobem na uzyskanie kredytu hipotecznego jest blokada środków na rachunku bankowym. Takie posunięcie zmniejsza wysokość wkładu własnego nawet o 10%. Mając 15% wkładu własnego można w takiej sytuacji 10% przeznaczyć na wkład własny, zaś pozostałe 5% utrzymać na rachunku bankowym i tym samym będzie to dodatkowe zabezpieczenie naszego kredytu. Kolejnym ze sposobów jest zastaw na obligacjach. Będzie to dodatkowe zabezpieczenie naszego kredytu. Można również zgromadzić środki na Indywidualnym Koncie Emerytalnym. Pieniądze na wkład własny można również wziąć ze sprzedaży samochodu, czy też innej nieruchomości jaka do nas należy. Sposobów jest kilka i można znaleźć rozwiązanie, jeżeli będziemy mieć za mało tego wkładu własnego.

Wróć do listy artykułów