Zmienne oprocentowanie lokat bankowych

Wiele lokat bankowych ma zmienne oprocentowanie. Na takie lokaty możemy natknąć się w wielu polskich bankach. Należy jednak zapoznać się, czym są tego typu lokaty i w jaki sposób działają. Lokaty ze zmiennym oprocentowaniem są dosyć specyficznymi produktami bankowymi. Przed zdecydowaniem się na takiego typu lokatę powinniśmy dokładnie zapoznać się od czego będzie uzależniony nasz zysk. Warto wiedzieć co nas czeka po podpisaniu umowy o taką lokatę.

Cechy charakterystyczne dla lokat ze zmiennym oprocentowaniem.

Lokaty ze zmiennym oprocentowaniem mają kilka cech, które je odróżniają na tle innych lokat. Zaletą jest to, iż ich oprocentowanie jest bardzo często dużo wyższe niż w przypadku lokat, których oprocentowanie jest stałe i nie zmienia się przez cały okres trwania takiej lokaty. Jednoznacznie trudno nam będzie określić ile uda nam się na takim depozycie zarobić. Oprocentowanie przez cały okres trwania lokaty może się zwiększać, ale może też być obniżane przez bank. W przeciągu trwania lokaty takich zwyżek i zniżek może być naprawdę wiele i będzie to miało bezpośredni wpływ na wielkość zarobku jaki uda nam się osiągnąć po zakończeniu okresu trwania naszej umowy.

Jak nalicza się oprocentowanie w lokatach z oprocentowaniem zmiennym.

Oprocentowanie obliczane jest na podstawie rzeczywistej liczby dni, w jakich jest dana stawka oprocentowania. Przykładowo jeżeli założymy roczną lokatę, w której oprocentowanie na początku będzie wynosiło 3%, a po trzech miesiącach bank to oprocentowanie obniży do 2,9%, wówczas nowa stawka będzie nas obowiązywała od czwartego miesiąca do zakończenia lokaty, ale pod warunkiem, że przez resztę miesięcy nie będzie miała miejsce żadna zmiana oprocentowania. Bank będzie mógł jeszcze zmienić wielkość oprocentowania i to nie tylko je podwyższyć, ale też po raz kolejny obniżyć. Przez zmiany oprocentowania średnie oprocentowanie może znaczącą się różnić od początkowych założeń. Wielkość naszego zarobku na lokacie może być o wiele mniejsza niż liczyliśmy. Warto mieć to na uwadze, jeśli już wybierzemy lokatę i zmiennym oprocentowaniu. Początkowe warunki na umowie mogą być zupełnie inne i trzeba zdawać sobie z tego sprawę.

Co wpływa na wielkość oprocentowanie w lokatach ze zmiennym oprocentowaniem.

Nie każdy bank dokładnie nam określi co wpływa na wielkość oprocentowania lokaty. W przypadku lokat ze zmiennym oprocentowaniem czynniki mają bardzo duży wpływ na to, czy oprocentowanie będzie podwyższone czy też pomniejszone w okresie trwania takiej lokaty. Bardzo duży wpływ na oprocentowanie takiej lokaty mają stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego, a zwłaszcza stopa referencyjna. Duży wpływ ma również stopa rezerwy obowiązkowej banków. Wielkość tej stopy określana jest przez Radę Polityki Pieniężnej. Na wielkość oprocentowania wpływają również stopy obowiązujące na rynku między narodowym. Są one związane zarówno z kredytami międzybankowymi jak i z lokatami międzybankowymi. Wiele banków uzależnia oprocentowania również od innych czynników. Biorą pod uwagę stopę inflacji, a także rentowność obligacji skarbowych oraz składki płacone w BFG. Jak widać na wielkość oprocentowania lokaty ze zmiennym oprocentowaniem ma wpływ wiele czynników. Jeżeli czynniki te będą zmieniać się na naszą korzyść oprocentowanie naszej lokaty będzie wzrastało, ale jeśli czynniki będą dla nas niekorzystne wówczas zarobek na lokacie będzie o wiele mniejszy niż zakładaliśmy decydując się na ten typ lokaty bankowej. Decydujmy się na zakładanie lokat, ale najpierw sprawdźmy, czy dana lokata jest dla nas odpowiednia.

Wróć do listy artykułów